Վիդեո

Պոլիմեր-ավազային դիտահորի կափարիչի փորձարկում 1

Պոլիմեր-ավազային դիտահորի կափարիչի փորձարկում 2